Sri Ishopanishad: Mantra 10

Мъдреците са обяснили, че от развиването на знание следва един резултат, а от развиването на невежество - съвсем друг.
~Шри Ишопанишад, Мантра Десета

За човек, който живее сластолюбив живот, живот,в който неведението е култивирано, резултатите са завист, гняв, алчност, нетърпеливост, неуважение към другите, безпокойство, депресия, омраза, винаги нарастваща страст, забравяне, огорчение, неудовлетворение, лицемерие, страх от смъртта, и т.н.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

(От друга страна,) за човек, който култивира мъдрост или истинско знание, резултатите са вътрешен мир, удовлетворение, търпение, уважение към другите, лишен от двуличие, състрадание, радост, помнене на своята духовна идентичност, освободен от страха от смъртта, освободен от безпокойство и депресия и т.н.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

Негативните социални резултати от обществото, населено главно от сластолюбиви хора, трябва да е очевидно за всеки. Общество на егоцентрични, зверски хора, които нямат никакъв друг интерес освен тяхното собствено сетивно наслаждение, изобщо не може да бъде мирно или прогресивно - нито материално нито духовно.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

От друга страна, позитивните резултати от обществото, населявано повече от хора, които са сериозни в култивирането на мъдрост и духовно разбиране, трябва да бъде чисто. Ако гражданите са мирни, удовлетворени, почтителни към другите, състрадателни, себеотрицателни, и така нататък, тогава обществото ще бъде прогресивно и материално и духовно.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността