Sri Ishopanishad: Mantra 2

Втората мантра от писанието за йога Шри Ишопанишад се отнася за карма йога, или предана служба:

Човек може да се стреми да живее стотици години, ако работи непрекъснато по този начин, защото този вид работа няма да го подчини на законите на кармата. Човекът няма друг избор, освен този път.
~ Шри Ишопанишад, Втора Мантра

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

Всеки е зает с действие. Закона на кармата означава, че има реакции за всяко действие и че личността трябва да изтърпи реакциите на своите действия.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

Съобразно йогата, всяко действие, добро или лошо, произвежда някаква кармична реакция. Действия, които са "лоши", създават лоши кармични реакции. Личност, която е ангажирана с отвратителни криминални действия или която живее просто като животно, експлоатира другите, ще трябва да изяде горчивия плод от такива действия в бъдещето.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността