Sri Ishopanishad: Mantra 11

Само този, който изучи пътя на невежеството и редом с него пътя на знанието, може да преодолее влиянието на многократните раждания и смърти и да се наслаждава напълно на благословено безсмъртие.
~Шри Ишопанишад, Единадесета Мантра

Някои новатори по духовния път могат да попаднат в илюзията, че грижата за тялото е един вид зло, или признак на духовно изоставане. Те не само че могат да пренебрегнат нуждите на тялото, но могат и да излязат от пътя си, като всъщност навредят на тялото. Такива хора всъщност мразят тялото. Те го виждат като източник на нещастие, и така изваждат на показ гнева си чрез него. Това определено е грешка.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

Мазохизмът никога не може да води до духовно съвършенство. Тялото всъщност е най - скъпоценната придобивка на същността;то дава възможност на същността да се занимава с различни преданоотдадени дейности, които могат да доведат до промяна в съзнанието. Външните дейности на човек влияят на неговото съзнание, а съзнанието му влияе на външните му дейности. Знаейки това, бхакти йогата съзнателно избира да се занимава с определени външни дейности, за да постигне желаните духовно щастие и мъдрост.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

Човек, който се опитва да бъде госвами внимава да не се ангажира с такива дейности, които са вредни за неговото духовно развитие. Например, той се въздържа от употребата на интоксиканти (включително всякакви видове наркотици, алкохол, цигари и т.н.); от незаконния секс; от хазарта; и от употребата на месо, риба и яйца.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

Ако човек се занимава с процеса на бхакти йога и все още продължава да се занимава с дейности, които са пагубни за духовния прогрес, неговия духовен прогрес ще бъде много бавен. Това не означава, че човек трябва да е напълно освободен от всички лоши навици, преди дори да започне процеса на бхакти йога. Например, във Филипините, един учител спасил много млади хора, които били пристрастени към хероина и други наркотици, като ги учел на процеса на садхана бхакти йога. Отнело известно време, преди те напълно да оставят всички наркотици; но в края на краищата го направили.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

Понякога човек продължава да е пристрастен към пушенето на цигари и месоядството. Ако той следва процеса на бхакти йога, тогава постепенно той ще може да остави тези навици. Става въпрос за по - висш вкус. Ако човек се занимава с процеса на бхакти йога, той постепенно ще започне да вкусва по - висшето духовно щастие и ще може да остави всички пороци спонтанно. След като остави тези лоши навици, тогава неговият прогрес ще бъде много бърз.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността