Introduction

Каква е вашата същност? Материя ли е - проста съвкупност от материални атоми и молекули? Или е нещо друго?

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността

"Кой съм аз?" Може би дори никога не сте си задавали този въпрос. Може да си мислите, че вече знаете кои сте вие. За съжаление, обаче, е вероятно вие да не знаете изобщо кои сте. И ако не знаете вашата истинска идентичност, вие сте в опасност. Ще прекарате живота си в състояние на сън - ще идентифицирате себе си с нещо или някой, който не сте. Тогава, на основата на тази фалшива идентификация, ще определите целите на живота си и целта на вашето съществуване. Вие използвате тези цели, за да прецените дали правите "прогрес" в живота, дали сте "успешни". И сте подпомагани и подтиквани в тази заблуда чрез комплексна мрежа от отношения с други фантазъори. Разбира се, при смъртта (а понякога и преди), цялото нещо се превръща в кошмар.

~ Крис Бътлър (Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса)
© 2007 Наука за Основата на Тъждествеността