Śri Iszopaniszad: Mantra dziesiąta

Mędrcy objaśnili, że jeden rezultat otrzymuje się poprzez kulturę wiedzy, natomiast inny rezultat otrzymujemy z kultury niewiedzy.
~Śri Iszopaniszad, Mantra jedenasta

Dla osoby prowadzącej hedonistyczne życie, które jest kultywowaniem niewiedzy, rezultatem będzie zazdrość, złość, chciwość, niecierpliwość, brak szacunku dla innych, niepokój, depresja, nienawiść, ciągle wzrastająca żądza, słaba pamięć, frustracja, brak satysfakcji, dwulicowość, strach przed śmiercią itd.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation

Z drugiej strony osoby kultywujące mądrość lub prawdziwą wiedzę osiągają wewnętrzny spokój, satysfakcję, cierpliwość, szacunek dla innych, wolność od dwulicowości, współczucie, radość, pamiętanie o swojej duchowej tożsamości, wolność od strachu przed śmiercią, wolność od niepokojów i depresji, itd.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation

Negatywne skutki społeczne jakie wywołuje hedonizm obywateli powinny być oczywiste dla każdego. Społeczeństwo egocentrycznych, zezwierzęconych ludzi, nie mających żadnych innych zainteresowań poza zadowalaniem zmysłów, nie może być pokojowe czy postępowe - ani materialnie ani duchowo.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation

Z drugiej strony oczywiste są pozytywne skutki społeczne, jakie przynosi poważne podejście obywateli do rozwijania mądrości i duchowego zrozumienia. Jeśli obywatele będą pełni pokoju, usatysfakcjonowani, szanujący się nawzajem, współczujący, bezinteresowni itd. – wtedy społeczeństwo będzie robiło postęp zarówno materialny jak i duchowy.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation