Rozdział 2: giełda ciała

Jeden ze znanych w Stanach Zjednoczonych piłkarzy, który niedawno zrezygnował z czynnego uprawiania sportu, opowiadał o wydarzeniu, które sprawiło, że przestał być zawodnikiem. Biegł z piłką do celu, a dwaj przeciwnicy starali się go dogonić. Kiedy nogi zaczęły mu słabnąć, mówił w myślach "No, dalej, wy stare nogi - nie zostawiajcie mnie teraz!" Podobnie kierowca rajdowy mówi do swojego samochodu: "Ruszaj się Betsy - nie zawiedź mnie teraz!" Innymi słowy: używasz swojego ciała, jako pewnego rodzaju pojazdu, lecz tak, jak wszystkie pojazdy zepsuje się ono wcześniej czy później.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation