Mantra 10: Pace Internă

Înţelepţii au explicat că un anume rezultat se obţine din cultura cunoaşterii şi că un rezultat diferit este obţinut din cultivarea nonculturii.
~Sri Ishopanishad, Mantra Zece

Rezultatele pentru cel ce duce o viaţă hedonistă, o viaţă în care noncultura este cultivată, sunt invidia, mânia, lăcomia, nerăbdarea, lipsa de respect faţă de ceilalţi, anxietatea, depresiea, ura, pofta în continuă creştere, uitarea, frustrarea, insatisfacţia, dulpicitatea, frica de moarte ş.a.m.d.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation

(Pe de altă parte) rezultatele unei persoane care cultivă înţelepciunea sau adevărata cunoaştere sunt pace internă, satisfacţie, răbdare, respect pentru ceilalţi, lipsă de duplicitate, compasiune, vioiciune, amintirea identităţii spirituale, libertarea de frica morţii, lipsa de nelinişti şi depresii ş.a.m.d.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation

Rezultatele sociale negative ale unei societăţi populate în majoritate de oameni hedonişti ar trebui să fie evidentă pentru toată lumea. O societate de oameni egoişti, animalici, care nu au vreun alt interes decât propria defătare senzorială, nu poate fi deloc plină de pace sau progresivă - atât material cât şi spiritual.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation

(Pe de altă parte) rezultatele pozitive ale unei societăţi populate în majoritate de oameni care sunt serioşi în a-şi cultiva înţelepciunea şi înţelegerea spirituală, ar trebui să fie clară. Dacă cetăţenii sunt împăcaţi, satisfăcuţi, respectuoşi faţă de ceilalţi, compasivi, altruişti ş.a.m.d., atunci societatea ar progresa atât material cât şi spiritual.

~ Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa)
© 2007 Science of Identity Foundation